Skogstjänst NiMa

Skogsentreprenad

Skogsentrepenad är huvudsysselsättningen för företaget. Vår största uppdragsgivare är Södra Skogsägarna. Vår personal har många års erfarenhet och högkompetens nivå. Vi utför tjänster som:

Gallring

Slutavverkning

Grotskotning

Manuellhuggning

Röjning

Skogsdikning

Vi är PEFC-certifierade